Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

PRZEGLĄDY WENTYLACJI

Przedsiębiorstwo harvest Sp. z o.o. w zakresie swojej działalności prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Posiadamy autoryzację wielu producentów central wentylacyjnych co upoważnia nas do ich serwisowania.

Bieżący serwis i konserwacja minimalizuje ryzyko awarii, co pozwala uniknąć przestoju w procesie produkcyjnym a tym samym strat z nim związanych. Utrzymanie systemu w dobrej kondycji pozwala na wieloletnią bezproblemową eksploatację i wydłużenie jego żywotności. Podejmujemy interwencje związane z usuwaniem awarii i usterek.

Dokonujemy także sprawdzenia wentylacji pod kontem jej skuteczności (pot. Pomiary wentylacji, badanie wentylacji).