Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Świadczymy kompleksowe realizacje w zakresie branży elektrycznej.

 • instalacje elektroenergetyczne, elektryczne, teletechniczne,
 • stacje transformatorowe, rozdzielnice SN, nN,
 • instalacje odgromowe,
 • instalacje uziemiające, wyrównawcze, ekwipotencjalizacja,
 • instalacje sygnalizacyjne, ostrzegawcze,
 • instalacje oświetleniowe - oświetlenie ogólne, podstawowe, stanowiskowe, ewakuacyjne i awaryjne, oświetlenie zewnętrzne,
 • instalacje oświetleniowe (oświetlenia ogólnego, stanowiskowego, ewakuacyjnego i awaryjnego),
 • instalacje oświetlenia wysokich obiektów,
 • rozdzielnie elektryczne, szafy automatyki,
 • bieżąca obsługa, remonty, naprawy, serwisy,
 • przeglądy i konserwacja, pomiary elektryczne, modernizacje,
 • ekspertyzy, dokumentacje powykonawcze.

Specjalizujemy się w instalacjach przemysłowych. Realizujemy także małe i średnie budowy, jak również w kooperacji z naszymi Partnerami, możemy obsługiwać inwestycje w większych obiektach.

Zatrudniamy fachową kadrę, która zapewnia kompleksową realizację inwestycji. Kwalifikacje potwierdzone są wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami oraz świadectwami kwalifikacji.

Aparatura pomiarowa posiada aktualne świadectwa wzorcowania. Wszystkie realizacje potwierdza lista referencyjna.