Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w zakresie:

 • Przegląd instalacji elektrycznych pod kątem poprawności i jakości wykonania, sprawdzenia stanu połączeń,
        sprawdzenia osprzętu, stopnia zużycia. Pomiary elektryczne, pomiary instalacji elektrycznych.
 • Pomiary ochronne: rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, ciągłość połączeń ochronnych,
        badanie wyłączników różnicowoprądowych.
 • Badania związane z ochroną antyelektrostatyczną: połączenia wyrównawcze - badanie pomiary ciągłości, badania pomiary       podłóg antyelektrostatycznych, rozpraszających.
 • Badania pomiary rezystancji upływu posadzki, podłogi, badania pomiary rezystancji powierzchniowej posadzki, podłogi.       Pomiary rezystancji skrośnej posadzki, podłogi. pomiary rezystancji upływu posadzki, Pomiary antyelektrostatyczne       gotowych podłóg i wykładziń.
 • Przegląd rozdzielnic elektrycznych: Sprawdzenie stanu technicznego, stanu przewodów, połączeń, zabezpieczeń, oznaczeń,       itp.
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji.
 • Badania instalacji odgromowych piorunochronnych: rezystancja uziemienia, rezystywność gruntu, ciągłość połączeń       instalacji. Oględziny.
 • Przeglądy, pomiary natężenia oświetlenia: oświetlenie ogólne, awaryjne, ewakuacyjne.
 • Sprawdzanie instalacji przeciwpożarowej: główne wyłączniki prądu.
 • Przegląd i badanie elektronarzędzi: Oględziny zewnętrzne, sprawdzenie pracy, rezystancja izolacji, ciągłość PE.
 • Przegląd i konserwacja stacji transformatorowych, rozdzielnic SN,
 • Przegląd transformatorów: Badania oleju, pomiary rezystancji izolacji uzwojeń.
 • Badanie sprzętu elektroizolacyjnego,
 • Pomiary posadzki antystatycznej, badania pomiary rezystancji upływu posadzki antyelektrostatycznej.
 • Termowizja, pomiary badania termowizyjne.
 • Dokumentacja powykonawcza.
 • Pomiary posadzki antystatycznej, badania pomiary rezystancji upływu posadzki antyelektrostatycznej.
 • Termowizja, pomiary badania termowizyjne.
 • Pomiary elektryczne, pomiary instalacji elektrycznych.
 • Pomiary instalacji elektrycznych. Przeglądy instalacji elektrycznych.