Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedsiębiorstwo harvest Sp. z o.o. w zakresie swojej działalności prowadzi utrzymanie ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Posiadamy wszystkie niezbędne kwalifikacje, uprawnienia i sprzęt. Podejmujemy interwencje związane z usuwaniem awarii i usterek.

Świadczymy usługi związane z przeglądem i kontrolnymi pomiarami instalacji i urządzeń elektrycznych (pot. pomiary elektryczne). Sprawdzamy parametry oświetlenia (pot. badanie oświetlenia, pomiary oświetlenia).

Eksploatacja i dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, przeglądów i pomiarów. Przegląd i konserwacja stacji transformatorowych.

Wydajemy opinie i ekspertyzy.

Szczegóły w dziale POMIARY.