Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

PRZEGLĄDY KLIMATYZACJI

Wykonujemy okresowe przeglądy przedmiotowych instalacji w zakresie mechanicznym, automatyki i sterowania niezbędne do utrzymania ruchu polegające na wykonaniu niezbędnych czynności serwisowych związanych z daną branżą.

Bieżący serwis i konserwacja minimalizuje ryzyko awarii, co pozwala uniknąć przestoju w procesie produkcyjnym a tym samym strat z nim związanych. Utrzymanie systemu w dobrej kondycji pozwala na wieloletnią bezproblemową eksploatację i wydłużenie jego żywotności. Podejmujemy interwencje związane z usuwaniem awarii i usterek.

Wydajemy opinie i ekspertyzy.